Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

 

Εκπαιδευτικός Ειδικότητα Τμήματα διδασκαλίας Ημέρα Ώρα
Φραγκιαδάκη Σ. Φιλόλογος Α1, Α2, Β1 ΤΕΤΑΡΤΗ 09.05 – 09.50
Μανωλάκος Ε. Μαθηματικός Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 10.45
Μπίζου Β. Θεολόγος Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 09.05 – 09.50
Γερανίου Β. Φιλόλογος Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 10.45
Παγώνη Ι. Φιλόλογος Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 10.45
Φανουράκη Φ. Φιλόλογος Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.55 – 11.40
Αληφραγκή Σ. Μαθηματικός Α1, Α2 ΤΕΤΑΡΤΗ 11.50 – 12.35
Αποστολίδου Ι. Φυσικός Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 09.05 – 09.50
Καπαγερίδου Β. Γεωλόγος Α1, Α2, Β1, Β2 ΠΕΜΠΤΗ 10.55 – 11.40
Πετροχείλου Θ. Γαλλικών Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΠΕΜΠΤΗ 10.55 – 11.40
Αμβράζη Β. Αγγλικών Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.55 – 11.40
Καραδήμα Ζ. Γερμανικών Β1, Β2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.00 – 10.45
Μιχελοπούλου Θ. Καλλιτεχνικών Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 – 10.45
Κάτρης Δ. Γυμναστής Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 11.50 – 12.35
Λάππα Α. Μουσικής Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΠΕΜΠΤΗ 09.05 – 09.50
Αλιμπράντη Μ. Οικιακής Οικονομίας Α1, Α2 ΠΕΜΠΤΗ 10.00 – 10.45
Πέτκου Α. Τεχνολόγος Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.55 – 11.40
Μαχαιρίδης Α. Πληροφορικός Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 ΤΕΤΑΡΤΗ 10.55 – 11.40

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024