Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

 

 

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

ΜΑΘΗΜΑ

 

Α1

Α2

Β1

Β2

Γ1

Γ2

Δευτέρα 3

08:15-11:15 

Ν.Γλώσσα+Ν.Λογοτεχνία 

08:15-11:15 -

3

4

Ν.Γλώσσα+Ν.Λογοτεχνία 

11:30-13:30

 1

 2

Ιστορία

Τετάρτη 5

08:15-10:15 

Βιολογία 

08:15-10:15 10:30-12:30

3
3

4
4

Ιστορία
Αγγλικά

10:30-13:30

 1

 2

Ν.Γλώσσα+Ν.Λογοτεχνία

Τρίτη 11

08:15-11:15 

Αρχαία+Αρχαία μεταφρ. 

08:15-11:15 -

3

4

Αρχαία+Αρχαία μεταφρ. 

11:30-13:30

 1

 2

Βιολογία

Πέμπτη 13 

08:15-10:15 10:30-12:30

1
1

2
2

Μαθηματικά
Αγγλικά

08:15-10:15 -

3

4

Φυσική

10:30-13:30

 3

 4

Αρχαία+Αρχαία μεταφρ.

Παρασκευή 14

08:15-10:15 

Ιστορία 

08:15-10:15 

3

4

Βιολογία

10:30-12:30

 1

 2

Φυσική

Δευτέρα 17

08:15-10:15 

4

Φυσική 

10:30-12:30

3

4

Μαθηματικά

08:15-10:15 10:30-12:30

1 1

2 2

Μαθηματικά
Αγγλικά

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024