Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

 

7ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ                                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Από βιβλίο Α΄Γυμνασίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:   Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:   Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 14:   Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15:   Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16:   Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 17:   Γ

Από βιβλίο Β΄Γυμνασίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:     Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:     A, Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:     Γ2

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:     Α, Β, Γ1(1)

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:     Α, Β

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:     Α, Β

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:     B1, Γ2

ΕΝΟΤΗΤΑ 9:     Β

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:   Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:   Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:   Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 16:   Γ1(1)

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                                                               Η ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

                                                                                                  Β. ΓΕΡΑΝΙΟΥ

 

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024