Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Α΄ ΜΕΡΟΣ (ΑΛΓΕΒΡΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 1.2

               1.3

               1.4

               1.5 (χωρίς την υποπαράγραφο (ε) Διαφορά κύβων-Άθροισμα κύβων)

               1.6 (χωρίς τις υποπαραγράφους (δ) Διαφορά-Άθροισμα κύβων και

                     (στ) Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ)

               1.9

               1.10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : 2.2

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : 3.1

               3.2

               3.3

Β΄ ΜΕΡΟΣ (ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : 1.1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : 2.1, 2.2, 2.3

            

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024