Για τη δημιουργία προγραμμάτων σε Logo με το MicroWorlds Pro, στην Γ' Γυμνασίου, πατήστε ΕΔΩ.

Αυτό που κατεβαίνει είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο με όνομα: microworlds-pro.zip.

Πρέπει αρχικά να τα αποσυμπιέσετε. Δηλαδή, το ανοίγετε και μεταφέρετε το φάκελο "MicroWorlds Pro", που έχει μέσα του, στη Επιφάνεια Εργασίας σας.

Μετά τον ανοίγετε και διπλοπατάτε το εικονίδιο: MWPro για να εκτελέσετε το πρόγραμμα.

Δε χρειάζεται εγκατάσταση.