Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

Το σχολείο μας

Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας

Το Σχολείο είναι ένας δημόσιος χώρος στον οποίο συνυπάρχουν καθημερινά εκπαιδευτικοί, μαθητές και βοηθητικό προσωπικό. Είναι μία οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας.

Στόχος του σχολείου είναι: αγωγή και μάθηση για τους μαθητές ώστε να ενταχθούν σωστά στην κοινωνία. Ο εκπαιδευτικός είναι ο άμεσος συνεργάτης και αρωγός του μαθητή στην προσπάθεια του για κατάκτηση της γνώσης και, ταυτόχρονα, συμπαραστάτης και καθοδηγητής στην πορεία για την ολοκλήρωση του χαρακτήρα του και τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει το Πλαίσιο Λειτουργίας του Σχολείου μας. Έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας και αποτελεί ένα Καταστατικό Χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Στοχεύει να αποτυπώσει το γενικότερο κλίμα που θέλουμε να επικρατεί και να περιγράψει τα γενικά χαρακτηριστικά της προσδοκώμενης συμπεριφοράς και στάσης όλων μας.

Διαβάστε περισσότερα: ΝΕΟΣ Κανονισμός...

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024