Πίσω στη Κορυφή

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Ώρα για σχολείο!

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου "Νέα Φώκαια"

διπλοῦν ὁρῶσιν οἱ μαθόντες γράμματα

Οδηγός πλοήγησης

Το σχολείο μας

1. Εισαγωγή

Η σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας.

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών, όπως και την ιεραρχική οργάνωση της ομάδας. Η ένταξη και παραμονή κάποιου σ’ αυτή την ομάδα, τη σχολική κοινότητα, ως μέλους της, επιβάλλει την αποδοχή αυτών των κανόνων.

2. Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της Διευθύντριας του Σχολείου, με τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων, της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, του Προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού συμβουλίου του Σχολείου και του εκπροσώπου του Δήμου.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται σε όλους του γονείς-κηδεμόνες, αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου, διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με όλη τη σχολική κοινότητα.

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση της Διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών/τριών και των γονέων-κηδεμόνων.

3. Λειτουργία του Σχολείου

Ι. Προσέλευση-Αποχώρηση

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να βρίσκονται στην αυλή του Σχολείου πριν χτυπήσει το κουδούνι της πρωινής συγκέντρωσης (8.15 π.μ.). Οφείλουν να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους και των εκπαιδευτικών τους που συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή και να παραμένουν σιωπηλοί.

Η είσοδος και η έξοδος των μαθητών/τριών γίνεται μόνο από την κεντρική είσοδο του Σχολείου. Η αναζήτηση άλλου τρόπου συνιστά σχολικό παράπτωμα.

Μαθητές/τριες που προσέρχονται μετά την 1η διδακτική ώρα, οφείλουν πριν κατευθυνθούν στην τάξη τους να επισκεφτούν το γραφείο της Διεύθυνσης και να δικαιολογήσουν την αργοπορία τους.

ΙΙ. Παραμονή στο χώρο του σχολείου

Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όλοι οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο χώρο της αυλής και οι αίθουσες κλειδώνονται από τους διδάσκοντες, για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και σε περίπτωση κακοκαιρίας δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες διδασκαλίας.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα οι μαθητές/τριες απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς, στις υποδείξεις των οποίων οφείλουν να υπακούουν.

Καθοριστικής σημασίας είναι η ακρίβεια στην τήρηση του ωραρίου των μαθημάτων και των διαλειμμάτων. Η έγκαιρη προσέλευση στην τάξη είναι αυτονόητη υποχρέωση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Με το τέλος των διαλειμμάτων οι μαθητές/τριες οφείλουν να μην καθυστερούν και να κατευθύνονται στις τάξεις τους. Μαθητές/τριες που καθυστερούν αδικαιολόγητα να προσέλθουν στην τάξη γίνονται δεκτοί/ές στο μάθημα με απουσία εφόσον το επιτρέπει ο διδάσκων/η διδάσκουσα εκπαιδευτικός.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου δεν επιτρέπεται η απομάκρυνση του μαθητή/τριας από το σχολικό χώρο. Για σοβαρούς μόνο λόγους δίνεται άδεια από την Δ/ντρια με παράλληλη ενημέρωση του γονέα-κηδεμόνα.

ΙΙΙ. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωράριο Λειτουργίας, που αναφέρεται παρακάτω:

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ
8:15 9:00
9:05 9:50
10:00 10:45
10:55 11:40
11:50 12:35
12:40 13:25
13:30 14:10

ΙV. Επικοινωνία Σχολείου - μαθητών/τριών, γονέων-κηδεμόνων

Η ενημέρωση των μαθητών/τριών και των γονέων-κηδεμόνων τους γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας από την ψηφιακή πλατφόρμα Myschool ή το επίσημο e-mail του Σχολείου.

Από την επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου.

Με επίσκεψή τους στο Σχολείο στις προγραμματισμένες, από τον Σύλλογο Διδασκόντων, ημέρες και ώρες.

Τηλεφωνικά, σε έκτακτες περιπτώσεις.

Μέσω ενημερωτικών σημειωμάτων ή και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ.

4. Σχολική τάξη και Κοινωνική Ζωή

Ι. Φοίτηση - Ποινές

Η φοίτηση των μαθητών/τριών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είναι δικαίωμα, καθήκον και υποχρέωση τους.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να είναι πειθαρχημένοι, να παρακολουθούν και να συμμετέχουν στο μάθημα, χωρίς να ενοχλούν τους συμμαθητές/τις συμμαθήτριες τους.

Οι μαθητές/τριες βγαίνουν από την αίθουσα διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος μόνο εάν υπάρχει σοβαρός λόγος και κατόπιν άδειας από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: (α) προφορική παρατήρηση, (β) επίπληξη, (γ) αποβολή από τα μαθήματα 1 ημέρας, (δ) αποβολή από τα μαθήματα 2 ημερών και (ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Εάν μαθητής/τρια παρακωλύει τη διεξαγωγή μαθήματος, είναι δυνατόν να του επιβληθεί προφορική παρατήρηση και να απομακρυνθεί από την αίθουσα διδασκαλίας με ωριαία αποβολή. Οφείλει να αποχωρήσει από την αίθουσα χωρίς καμιά καθυστέρηση, αντιδικία και απρεπή συμπεριφορά και να παρουσιαστεί αμέσως στην Δ/ντρια, να την ενημερώσει για το συμβάν και να απασχοληθεί με ευθύνη της.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ωριαίων απομακρύνσεων και πάντως μετά από 3 απομακρύνσεις από τον ίδιο διδάσκοντα ή 5 συνολικά, το Συμβούλιο του Τμήματος εξετάζει τους ενδεδειγμένους χειρισμούς.

Ο/Η μαθητής/τρια που έχει τιμωρηθεί με ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα παραμένει στο σχολείο όλες τις ώρες λειτουργίας του και παρακολουθεί κανονικά το ωρολόγιο πρόγραμμα του Τμήματός του.

ΙΙ. Σχολικοί χώροι

Το σχολείο ανήκει σε όλους μας και κυρίως στους/στις μαθητές/τριες του, για το λόγο αυτό η διατήρηση της καθαριότητας των χώρων του επιβάλλεται κυρίως για λόγους υγείας, είναι όμως παράλληλα καθρέπτης πολιτισμού. Δεν πετάμε κάτω άχρηστα αντικείμενα ούτε γράφουμε στους τοίχους, τα θρανία και τις καρέκλες. Η σχολική περιουσία διαφυλάσσεται με κάθε μέσον. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση των χώρων και των αντικειμένων αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του σχολείου.

Επισημαίνεταιότι, μαθητής/τρια που προκαλεί φθορές στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη συμπεριφορά αυτή, εφαρμόζονται τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία και αποκαθίστανται με έξοδα του κηδεμόνα αν διαπιστωθεί ότι αυτές έγιναν σκόπιμα.

ΙΙΙ. Συμπεριφορά - Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Για κάθε σημαντικό θέμα που απασχολεί τη Σχολική Κοινότητα καταβάλλεται προσπάθεια να γίνεται γόνιμη συζήτηση και αναλυτική ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων στο πλαίσιο της δημοκρατικής λειτουργίας του Σχολείου.

Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών πρέπει να διέπεται από δημοκρατικό ήθος, σεβασμό στο εκπαιδευτικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό, στους/στις συμμαθητές/τριές τους, στη σχολική περιουσία, καθώς και στη δική τους προσωπικότητα. Απαγορεύεται κάθε είδος βίας, λεκτικής, σωματικής, ψυχολογικής ή όποιας άλλης μορφής.Συμπεριφορές που δεν συνάδουν με τη μαθητική ιδιότητα, οι οποίες μπορεί να προσβάλουν την αξιοπρέπεια, την τιμή και την υπόληψη ατόμων, ελέγχονται από το Σχολείο και εφαρμόζονται τα παιδαγωγικά μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Το σχολικό βιβλίο είναι πνευματικό δημιούργημα των συγγραφέων και παρέχεται στους/στις μαθητές/τριες δωρεάν. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιείται προσεκτικά, γιατί η κακή χρήση και η κακοποίησή του το απαξιώνει και το ευτελίζει.

Δεν επιτρέπεται οι μαθητές/τριες να φέρνουν μαζί τους συσκευές λήψης εικόνας και ήχου ή κινητά τηλέφωνα, πολλά χρήματα και ακριβά αντικείμενα. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτει το Σχολείο, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία του εκπαιδευτικού.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία μαθητή-γονέα και ιδιαίτερα σε περίπτωση ανάγκης, το Σχολείο διαθέτει ελεύθερα τα τηλέφωνά του εφόσον οι μαθητές/τριες ζητήσουν την άδεια.

Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του Σχολείου και σε κάθε σχολική εκδήλωση.

Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να συνομιλούν με εξωσχολικούς, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, ούτε να δέχονται οτιδήποτε μπορεί να τους δώσει κάποιος από τα κάγκελα.

Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο με ευπρεπή ένδυση και κόμμωση, χωρίς ακρότητες κι η εμφάνισή τους είναι λιτή, απλή και ανεπιτήδευτη.

Οι μαθητές/τριες και οι εκπαιδευτικοί δεν καταναλώνουν αναψυκτικά ή τρόφιμα στην τάξη κι έχουν την πλήρη ευθύνη για τη διατήρηση της καθαριότητας στις αίθουσες διδασκαλίας, στις τουαλέτες και γενικά σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.

Επιτρέπεται στους/στις μαθητές/τριες να φέρνουν μπάλες στο σχολείο και να παίζουν στα διαλείμματα, αρκεί να τις χρησιμοποιούν μόνο στα γήπεδα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.

5. Σχολικές Δραστηριότητες

Οποιαδήποτε ενδοσχολική εκδήλωση τμήματος ή τάξης πραγματοποιείται με έγκριση της Διεύθυνσης μετά από σχετική εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων ή πρωτοβουλία των μαθητών/τριών.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν σε όλες τις ενδοσχολικές εκδηλώσεις του Σχολείου (σχολικές εθνικές και θρησκευτικές γιορτές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες κ.λ.π.), καθώς αποτελούν μέρος της μαθητικής ζωής και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και της προσωπικότητας του παιδιού. Η συμμετοχή εξασφαλίζει την επιτυχία των εκδηλώσεων και προσφέρει ικανοποίηση και ψυχαγωγία.

Κατά τη διάρκεια των εξωσχολικών επισκέψεων η συμπεριφορά όλων οφείλει να είναι ίδια με αυτήν εντός του χώρου του Σχολείου, καθώς αποτελούμε πρεσβευτές του Σχολείου μας, οπότε η στάση μας αποτυπώνει την ταυτότητά του.

6. Απουσίες Μαθητών

Δεν υπάρχει πλέον διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής εφόσον το σύνολο δεν υπερβαίνει τις 114 απουσίες. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από 114 απουσίες. Σε αυτή την περίπτωση ο μαθητής/τρια επαναλαμβάνει τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

Για την τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών ευθύνονται οι γονείς τους. Ο γονέας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το Σχολείο οφείλει να ενημερώσει άμεσα το Σχολείο για τους λόγους της απουσίας. Για τις απουσίες δεν προσκομίζονται δικαιολογητικά. Προσκομίζονται δικαιολογητικά μόνο στις περιπτώσεις που οι απουσίες οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα ή συστηματικά περιστατικά. (π.χ. χειρουργική επέμβαση, θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες, παραμονή σε νοσοκομείο, κ.τ.λ.).

Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρεις συνεχόμενες ημέρες ή έχει πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνολικά απουσίες, ο εκπαιδευτικός που είναι υπεύθυνος του τμήματος επικοινωνεί με τους γονείς του παιδιού και πληροφορείται τον λόγο των απουσιών.

Απουσία μαθητή/τριας από σχολικές γιορτές καθώς και απουσία μαθητή/τριας από περίπατο χωρίς χρήση μεταφορικού μέσου θεωρείται απουσία για όσες διδακτικές ώρες προβλέπει για την ημέρα αυτή το ωρολόγιο πρόγραμμα. Όσοι μαθητές/τριες δεν συμμετέχουν σε εκδρομές-μετακινήσεις παραμένουν στο Σχολείο και παρακολουθούν το ειδικά διαμορφωμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

7. Πολιτική Προστασία Σχολείου

Η Διευθύντρια του Σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Στις περιπτώσεις σεισμού και πυρκαγιάς και γενικά σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, υπάρχει σχέδιο εκκένωσης του σχολικού κτιρίου και κανένας μαθητής/καμία μαθήτρια δεν αποχωρεί από το Σχολείο μόνος του/μόνη της. Οι μαθητές/τριες παραδίδονται στους γονείς-κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά την προστασία από σεισμούς και φυσικά φαινόμενα, επικαιροποιείται τακτικά το Σχέδιο Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου του Σχολείου, με την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Επίσης, η Διευθύντρια ενημερώνει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς-κηδεμόνες, για τους βασικούς κανόνες και τρόπους αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Τέλος, σε καταστάσεις ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων οι εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, Διεύθυνση, οφείλουν να συμμορφώνονται και να ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

7° Γυμνάσιο Χαϊδαρίου © 2024